Regionale klima og miljø-midler

Søknadsfrist:
15. september 2020 23.00
Målgruppe:
Næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling

Fylkesmannen mottar årlig midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet. 

Det er om lag 336 000 kroner igjen av potten inneværende år.

Fylkesmannen åpner derfor for en ny søknadsomgang med søknadsfrist: 15. september 2020

Publisert 25.08.2020

Les mer om regionale klima og miljø-midler, og søknadsprosedyrer på denne siden: https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionale-klima--og-miljomidler/ 

Søknadsfrist:
15. september 2020 23.00
Målgruppe:
Næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling