Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

Søknadsfrist:
1. september 2020 23.55
Målgruppe:
NAV-kontor (kommunen)
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst og velferdsavdelingen

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kunngjort det midlertidige tilskuddet til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Publisert 21.07.2020

Tilskuddsmidlene kan benyttes både til kompetanse- og utviklingstiltak og ekstra personellressurser.

Formålet med tilskuddet er å støtte omstilling og nye arbeidsmåter for å håndtere et forventet økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Flere opplysninger som fullstendig utlysning, regelverk og søknadsskjema på ordningen finner du her:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-kommuner-og-nav-kontor/midlertidig-tilskudd-til-de-sosiale-tjenestene-i-nav-kontoret-for-a-handtere-konsekvenser-av-covid-19

 

Søknadene sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller: fmtlpost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
1. september 2020 23.55
Målgruppe:
NAV-kontor (kommunen)
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst og velferdsavdelingen