Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående

Søknadsfrist:
15. mai 2020
Målgruppe:
Elever som får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven

Tilskuddet skal bidra med finansiering, slik at det gis opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk for elever og lærlinger med kvensk/norskfinsk bakgrunn.

Publisert 17.03.2020

Søknad om tilskudd og elevlister med telledato 2. mai sendes fylkesmannen i eget fylke innen 15. mai for inneværende skoleår. Fylkesmannen foretar kontroll av søknader og oppsummerer elevlister. Søknad sendes deretter til utdanningsdirektoratet som foretar beregning og utbetaling av tilskuddet.

For nærmere informasjon, regelverk  og søknadsskjema : https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/opplaring-i-finsk-i-videregaende/

Søknad sendes: fmtlpost@fylkesmannen.no 

Søknadsfrist:
15. mai 2020
Målgruppe:
Elever som får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven