Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2020

Søknadsfrist:
20. april 2020
Målgruppe:
Barn i barnehage
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, frivillige organisasjoner, barnehager

I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget kr 69,993 mill. til tilskudd for svømming i barnehager. Dette er en økning på ca. kr 1,8 mill. i forhold til 2019.

Publisert 01.04.2020

Fylkesmannen i Trøndelag gis med dette fullmakt til å belaste kapittel 231 post 70 inntil kr 5 611 000,-. I  2020 er sats pr. barn kr. 1.900,- som muliggjør et tilbud om svømmeopplæring for 2 953 barn.

Søknader sendes til fmtlpost@fylkesmannen.no   Søknadsfrist er 20. april 2020.

Vi ber alle om å bruke vedlagte søknadsskjema.

Søknader som sendes etter fristen blir ikke vurdert. 

Søknadsfrist:
20. april 2020
Målgruppe:
Barn i barnehage
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, frivillige organisasjoner, barnehager