Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt, og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tilskuddet skal bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organsisasjoner om kompetansehevende tiltak, og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.

Publisert 23.01.2020

Tilskuddet forvaltes i et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling og Fylkesmannen.

Praktisk informasjon

  • Søknads og rapporteringsfrist er 1. mars 2020.
  • Kommuner som søker i Trøndelag og Møre og Romsdal sender søknaden til fmtlpost@fylkesmannen.no, uten kopi til saksbehandler.
  • Rapporteringsskjema for tilskudd tildelt i 2019 oversendes til samme epost-adresse som over.
  • Skjema for søknad og rapportering er lagret i fanen til høyre under "dokument"
  • Lenke til regelverk og øvrig informasjon om tilskuddsordningen er lagret i fanen til høyre under "lenker"

Kontaktpersoner for råd og veiledning

Kompetansesenter for lindrende behandling Midt Norge:

Laila Skjelvan, tlf. 72 82 58 36, mob. 99 70 92 34, epost. laila.skjelvan@stolav.no

 

Fylkesmannen i Trøndelag:

Seniorrådgiver Ann Marit Kristiansen, tlf. 74 16 82 14, epost. fmtlamk@fylkesmannen.no

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester kan også være behjelpelig med råd og veiledning.

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt, og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene