Tilbud til barn og unge med langvarig og sammensatt oppfølging

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidelser som behøver tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte. De som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, statlige foretak (RHF, HF) og kommuner og helseforetak i samarbeid.
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020

Tilskuddsordningen har som mål å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig og sammensatt oppfølging, gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. 

Tilskuddet skal ses i sammenheng med tilskuddsordningen "Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov".

Publisert 23.01.2020

Praktisk informasjon: 

  • Søknadsskjema for 2020 og rapporteringsskjema for 2019 finner dere under fanen "dokument".
  • Vi oppfordrer kommunene til å lese regelverket før søknaden fylles ut, og se særlig på kapittel 4. Lenke til regelverket og øvrig informasjon om tilskuddsordningen finner dere i feltet til høyre.
  • Søknads- og rapporteringsskjema sendes til fmtlpost@fylkesmannen.no, uten kopi til saksbehandler.
Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidelser som behøver tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte. De som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, statlige foretak (RHF, HF) og kommuner og helseforetak i samarbeid.
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020