Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2020

Søknadsfrist:
1. februar 2020 23.00
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst- og velferdsavdelingen

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kunngjort tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV for 2020.

Publisert 16.12.2019

Utlysningen gjelder både for søknader om videreføring og ved første gangs søknad. Søknadene må være undertegnet på rådmannsnivå.

Det er to endringer for 2020:

NAV-kontor kan søke om inntil 10 000 kroner til kompetanse. I kunngjøringen står det: «Det gis inntil 610 000 kroner per 100% stilling (lønn og sosiale utgifter) og inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikk for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling, faglig).»

Videre står det i kunngjøringen: «Særskilt for 2020: Vi ønsker å prøve ut ulike modeller og virkemidler for å få mer kunnskap om gode tiltak og hvordan disse kan spres. For 2020 er målet å få erfaring med disse virkemidlene for videre utvikling av tilskuddsordningen. Vi ønsker blant annet å prøve ut nettverk/ klyngesamarbeid og ekstern prosessevaluering for enkelte tiltak som melder sin interesse i søknadskjemaet.»

Fristen for NAV-kontoret å søke om tilskuddet er 1. februar 2020.

Fullstendig utlysning, regelverk og søknadsskjema på ordningen finner du her.

https://www.nav.no/utvikling-sosiale-tjenester  

Søknadene sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer

eller: fmtlpost@fylkesmannen.no

Kontaktperson: Mette Øvrewall, Fylkesmannen i Trøndelag

Søknadsfrist:
1. februar 2020 23.00
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst- og velferdsavdelingen

Kontaktpersoner