Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Søknadsfrist:
1. mai 2019 23.00
Målgruppe:
Sykepleiere
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, Stiftelser, Private bedrifter, Organisasjoner. Kommuner og kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har driftsavtale med kommuner kan søke ordningen. Private tilbydere som søker må dokumentere at virksomheten har avtale med en eller flere kommuner

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå

Publisert 23.04.2019

Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie. Hensikten er å ivareta behov hos innbyggere for avansert sykepleie fra den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Søknadsskjema og opplysninger finner du på Helsedirektoratets hjemmesider

Søknadsfrist:
1. mai 2019 23.00
Målgruppe:
Sykepleiere
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, Stiftelser, Private bedrifter, Organisasjoner. Kommuner og kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har driftsavtale med kommuner kan søke ordningen. Private tilbydere som søker må dokumentere at virksomheten har avtale med en eller flere kommuner