Veteranoppfølging – et felles ansvar

FØRSTE MØTE: Veteraninspektør Morten Henriksen og statsforvalter Frank Jenssen hadde sitt første møte fredag forrige uke.
FØRSTE MØTE: Veteraninspektør Morten Henriksen og statsforvalter Frank Jenssen hadde sitt første møte fredag forrige uke. Foto: Terje Sagen Adsen.

Oberst Morten Henriksen hadde sitt første møte med Statsforvalteren i Trøndelag etter at han tiltrådte stillingen som veteraninspektør i august i år.

Publisert 13.10.2021

Sist fredag møtte statsforvalter Frank Jenssen veteraninspektør Morten Henriksen. Veteraninspektøren benyttet anledningen til å formidle at den sivile drahjelpen er viktig når det kommer til veteranarbeidet lokalt.

Statsforvalteren skal på egnet måte bidra til at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner også blir ivaretatt av kommunene. Statsforvalter Frank Jenssen orienterte om hva vi har gjort i dette arbeidet, og de to partene diskuterte hvordan arbeidet kan forbedres.

I dialogen med kommunene har Statsforvalteren blant annet oppfordret til etablering av kommunale eller interkommunale planer for oppfølging av veteraner, og opprettelse av veterankontakter.

Statsforvalteren er også representert på flere arrangement 8. mai, som er både frigjøringsdagen og veterandagen.