Fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet er Statsforvalteren i Trøndelag sin møteplass for gjensidig orientering om beredskap. I krisesituasjoner er rådet Statsforvalterens forum for rådgiving og samordning av innsats. Fylkesberedskapsrådet har et fast møte i året og trer ellers sammen ved behov.

Publisert 09.01.2020

Medlemmene i fylkesberedskapsrådet er oppnevnt av Statsforvalteren i Trøndelag. Det er ikke oppnevnt varamedlemmer, men medlemmer som ikke kan møte skal ut fra vurdering av situasjon og dagsorden sende stedfortreder. Ut fra slike vurderinger kan statsforvalteren også kalle inn andre til å møte i rådet.

Opprettelse av fylkesberedskapsråd er hjemlet i fylkesmannens  samfunnsikkerhetsinstruks.

Disse aktørene er representert i fylkesberedskapsrådet i Trøndelag:

 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trøndelag heimevernsdistrikt HV-12
 • Ørland Kampflybase
 • Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
 • Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
 • Trøndelag politidistrikt
 • Helse Midt IKS
 • Helse Nord-Trøndelag
 • St. Olavs Hospital
 • Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
 • Brannvesenet Midt IKS
 • KS Trøndelag
 • Trondheim kommune
 • Steinkjer kommune
 • Analysesenteret
 • Telenor
 • Kystverkets regionkontor Midt-Norge
 • Trondheim Havn
 • Bane Nor region Midt
 • Statens vegvesen
 • Avinor
 • Trønderenergi
 • Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Finans/Norges bank (repr. SMN)
 • Den Norske Kirke
 • Statens kartverk
 • Mattilsynet, region Midt
 • Bufetat
 • IMDi Midt-Norge
 • NAV
 • UDI Midt-Norge
 • Fiskeridirektoratet
 • Tollregion Midt-Norge
 • NTNU
 • NRK Trøndelag
 • Røde Kors Trøndelag
 • Redningsselskapet
 • Kvinners Frivillige Beredskap

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.