Beredskapsaktører

I Norge er det et grunnleggende prinsipp at alle virksomheter selv har et ansvar for å ivareta beredskapen innenfor eget område. Det er likevel noen aktører som har et større ansvar enn andre.

Linkene nedenfor gir en oversikt over hvilke roller og ansvar de ulike beredskapsaktørene har. De fleste regionale og sentrale ledd er instanser som har overordnede ansvar for, eller tilsyn med lokale ledd. I tillegg er det noen instanser som har et direkte operativt ansvar for en region, et distrikt eller en landsdel.

Publisert 09.01.2020, Sist endret 31.01.2023

Beredskapsarbeidet i Norge bygg på noen grunnleggende prinsipper:

Ansvarsprinsippet:
Den virksomheten som har ansvaret for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.

Likhetsprinsippet:
Den organisasjonen en opererer med under ekstraordinære hendelser skal være mest mulig lik den organisasjonen en har til daglig.

Nærhetsprinsippet:
Ekstraordinære hendelser skal håndteres på lavest mulig organisasjonsnivå.

Samvirkeprinsippet:
Myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Nasjonale aktører

Regionale aktører 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.