Stor oppslutning om reindriftskonferansen 2024

Reindriftsdirektør Siv Merethe Belbo ønsker i overkant av 80 deltakere velkommen til årets konferanse i Stjørdal.
Reindriftsdirektør Siv Merethe Belbo ønsker i overkant av 80 deltakere velkommen til årets konferanse i Stjørdal. Foto: Skjalg Ledang / Statsforvalteren i Trøndelag.

I overkant av 80 deltakere fant veien til årets reindriftskonferanse i Stjørdal. Antallet vitner om at både utøvere i næringa og samfunnet generelt har fokus på betydningen av denne tradisjonsrike næringa, som også er den viktigste kulturbæreren for den sørsamiske identiteten.

Publisert 11.06.2024

Reindriftskonferansen, som arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag, har utviklet seg til en viktig møteplass, ikke bare for utøvere innen næringa, men også for representanter for offentlige etater og andre med interesse for utviklingen i ei tradisjonsrik næring. Konferansen, som strekker seg over to dager, favner vidt i tema samtidig som det også er en sosial møteplass for alle deltakere. Årets konferanse ble arrangert i Stjørdal fra 6. til 7. juni.

Konferanse startet med at reindriftsdirektør Siv Merethe Belbo ønsket velkommen med en takk:
- Gæhjtoe! – for alle dere som stiller opp og bidrar til at vi får muligheter til å treffes, snakkes, diskutere og lære av hverandre. Formålet med dagen i dag er å få en god og konstruktiv dialog mellom kommunene, reindrifta og hele reindriftsforvaltningen. Det er også veldig trivelig at viktige samarbeidspartnere og aktører i vår region og fra nabofylkene stiller mann- og damesterke!

Første dag fikk deltakerne en god gjennomgang av erfaringer og dialog omkring nylig innført konsultasjonsplikt og hvordan fungerer planarbeidet i kommunene. Det ble påpekt viktigheten av gode og oppdaterte konsekvensutredninger og samlet belastning av ulike arealinngrep.. I tillegg fikk vi et godt innblikk i at bruken av reindriftas tradisjonskunnskap i dag oppleves som mangelfull. Deretter ble det middag og sosialt samvær.

Andre dag av konferansen ble ledet av assisterende statsforvalter Øystein Johannessen. Han er godt fornøyd med både program og deltakelse.
- Reindrift tangerer mange viktige tema, og det fikk vi belyst på konferansen gjennom faglige innlegg og gode diskusjoner. Jeg opplevde god takhøyde på konferansen. Vi lever og virker i en krevende tid, vi er gjensidig avhengige av hverandre, og vi trenger den faglige dialogen som reindriftskonferansen gir næringsutøverne, forvaltningen og fagfolkene, sier Johannessen.

Tap av rein til rovvilt er en stor utfordring for reindrifta. Rovviltnemnda har hovedansvaret for forvaltninga av gaupe, jerv, ul og bjørn i regionen, og det ble en god diskusjon omkring disse utfordringene og hvordan alle parter skal jobbe med felles mål om å redusere skadeomfanget av rovdyra overfor våre beitenæringer. I den forbindelse kom ny tiltakspakke reindrift og energi rett før jul, en pakke med hele åtte punkter relatert til rovvilt. Lovnaden om at tiltakene skulle være på plass til årets kalvingsperiode ble tatt positivt imot. Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet orienterte om status for tiltakspakken.

Konferansen ga også et godt innblikk i noen av klimautfordringene som reindrifta hver dag står overfor. Endringer i driftsform og sykdomsutfordringer som hjernemark på rein er noen av konsekvensene av varmere, våtere vær. For å møte utfordringene fikk vi kunnskap om mulighetene som ligger i bruken av ny teknologi som droner og skremmelyder.

- Deltakelsen på årets konferanse viser med tydelighet at det er behov for denne årlige møteplassen. Reindrift er ei næring som i møte med storsamfunnet må løse en rekke utfordringer. Det være seg tilgang på godt og riktig areal eller effektene som endringer i klimaet fører til, avslutter reindriftsdirektør Siv Merethe G. Belbo.

Reindriftskonferansen 2024 foto. S. Ledang.JPGErfaringer etter tre år med konsultasjonsplikt var tema for innleggene fra Margrethe B. Teveldal (f.v.) fra Meråker kommune, Marit Ø. Nilsen fra Norske reindriftssamers landsforbund og Svein Bjørk fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.