Opphever kommunens vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om stans i utbygging av vindmøller.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.05.2019

I mars 2016 ga Frøya kommune Trønderenergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven, noe som åpnet for utbygging av vindmøller. En slik dispensasjon er gyldig i tre år. Det vil si at arbeidet måtte ha startes opp innen søndag 7. april 2019. Etter dette ville ikke dispensasjonen lenger være gyldig.

Under et ekstraordinært kommunestyremøte i midten av april stemte flertallet for å stanse Trønderenergis utbygging. Saken handlet om Trønderenergi faktisk hadde startet utbyggingen av vindkraftanlegget før fristen som var gitt i en dispensasjon var utgått. Flertallet av politikerne mente at Trønderenergi ikke hadde igangsatt byggearbeidet innen fristen, og at dispensasjonen dermed ikke lenger var gyldig.

Klagde på vedtaket

Trønderenergi klagde på kommunens vedtak og klagen er nå behandlet av Fylkesmannen i Trøndelag. Enkelt forklart mener Trønderenergi at de var i gang med byggearbeidet før fristens utløp, men at demonstranter hindret dem i å utføre arbeidet. Fylkesmannen har behandlet klagen etter plan- og bygningsloven og har kommet til at man opphever kommunestyrets vedtak om stans i utbyggingen.

Fylkesmannen konkluderer med at dispensasjon fortsatt er gyldig, da man mener at Trønderenergi har gjort det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen.

 -Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke - det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om Trønderenergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner