Bekjemping av gjedde og abbor i Gjertrudvatnet på Fjellværøya, Hitra kommune

Sommeren 2022 ble Hitra kommune og Statsforvalteren i Trøndelag kjent med at det var oppdaget gjedde og abbor i Gjertrudvatnet i Hitra kommune. Gjedde og abbor er uønskete arter i regionen og er satt ut i Gjertrudvatnet. All utsetting av fisk i vassdrag er forbudt uten tillatelse.

Publisert 17.10.2022

Tidlig innsats er viktig for å hindre spredning av fremmede arter. For å hindre spredning nedstrøms til Dragavatnet er det viktig å behandle Gjertrudvatnet og bekken ned mot Dragavatnet allerede nå i år. Skulle abbor og gjedde spre seg videre nedover vil dette påvirke økologien i Dragavatnet og en eventuell bekjempelse vil bli mye mer omfattende. I tillegg er nærmeste kjente lokalitet med gjedde og abbor langt unna (satelittpopulasjon). Tiltak mot slike populasjoner er høyt prioritert.

Gjedde og abbor er regionalt fremmede arter og forekommer ikke naturlig i vestvendte vassdrag i Trøndelag. For mer info se søknad om bekjempelse med CFT-Legumin.

Miljødirektoratet har gitt oss utslippstillatelse for behandlingen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.