Opprettelse av naturreservat

Foto: Jan Erik Andersen / Statsforvalteren i Trøndelag.

Nideng naturreservat, Trondheim kommune, er opprettet gjennom vedtak i statsråd, 17.desember 2021

Publisert 17.12.2021

Området er et skogområde og er et frivillig tilbud fra grunneierne. Frivillig vern betinger at det er enighet mellom staten og grunneierne om areal, forskrifter og erstatning. Allskog har vært grunneiernes forhandlingspartner. Området har et areal på 267 da.

Formål.
Vedtaket er et ledd i å ivareta Norges naturmangfold gjennom vern av varierte skogområder.  Området er et dypt nedskåret ravinesystem med bl,a skogtypene høgstaudegranskog, gransumpskog, kystgranskog og flomskogsmark. Området har en rik lavflora.

Prosess.
Området var på høring i perioden april-juni 2020, og ble tilrådd av Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen) i august 2020. Med dette vedtaket er 17 av 22 skogområder fra denne tilrådningen vernet.

Bestemmelser.                                                                                       
I området vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt.

Erstatning.                                                                          
Erstatning er avtalt med grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Statsforvalteren, med frist 17. april 2022.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.