Anbefaler uttak av moskus

Fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag mener Miljødirektoratet må åpne opp for å ta ut rundt 20 moskus på Dovrefjell. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.10.2018

Sist vinter var det minst 244 moskus på Dovefjell. Målet i forvaltningsplanen er at antall dyr ikke bør overstige 200 vinterdyr. Av den grunn anbefaler nå de tre Fylkesmenenen i Oppdal, Møre og Romsdal og Trøndelag at Miljødirektoratet vedtar uttak av ca. 20 moskus på Dovrefjell.

Oppnår tre ting ved uttak

Målet er er at uttaket skal redusere konflikten mellom mennesker og moskus, bedre sykdomsutfordringene hos moskus, og bedre kjønns- og aldersstrukturen i bestanden. Det går fram i en felles tilrådning som nå er sendt Miljødirektoratet.

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har skrevet på vegne av alle tre embetene. Der anbefales det at uttaket rettes mot moskus som oppholder seg i og utenfor kjerneområdet, hvor det erfaringsmessig er kort avstand for moskus å vandre til områder hvor det oppstår konflikter mellom mennesker og moskus. Det er nå Miljødirektoratet som fatter vedtak i saken. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.