Klimaskogprosjektet

Pilotprosjekt

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.01.2018

De tre fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag ble i 2015 plukket ut til å høste erfaringer med gjennomføring, miljøkriterier og klimaeffekt i forbindelse med skogplanting på nye arealer. Tilskuddsordningen som dekker alle kostnader ved etablering gjelder hele gamle Nord Trøndelag.  For Stjørdal gjelder det spesielle vilkår i 2017. Pilotprosjektet, som de tre fylkene er en del av, løper i perioden 2015-18. Alle søknader må forhåndsgodkjennes av kommunen.

Hva er klimaskog ?

Bakgrunnen for prosjektet er målet om å øke karbonopptaket i skog gjennom planting av skog på nye arealer. Formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før en nasjonal ordning etableres. Bak prosjektet står Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Tiltaket er en del av stortingets klimaforlik fra 2012.

Bruker gran

I Trøndelag vil det bli plantet norsk gran på områder som inngår i klimaskogsatsingen. Gran er to til tre ganger mer effektiv enn lauvtre med tanke på å ta opp og binde CO2.  Plantingen vil skje i henhold til en rekke ulike kriterier, inkl. miljøkriterier. 

Følg prosjektet

En GIS analyse knyttet klimaskog i fylket er etablert som en egen portal på GINT.  På denne siden kan man også følge utviklingen av prosjektet gjennom henholdsvis foreslåtte og etablerte felt.

Organisering

Prosjektleder hos Fylkesmannen er Trond Rian (tlf 74168089, epost fmtltri@fylkesmannen.no). Styringsgruppen utgjøres av miljøverndirektør Bjørnar Wiseth og tidligere landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal. Det er etablert en referansegruppe med bred representasjon fra organisasjoner innen næring og miljø, samt ulike forvaltningsmyndigheter, samt en intern arbeidsgruppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.10.2018

Pilotfasen «planting for klima» er nå oppsummert

Nord Trøndelag har vært ett av tre pilotfylker i klimaprosjektet «Planting av skog på nye arealer». I sluttrapporten som nå er oppsummeres våre erfaringer.