Seterdalene i Budal

Seterdalene i Budalen høst 2013 Foto: Eva Dybwad Alstad

I seterdalene i Budal finnes spor etter årtuseners bruk, i form av steinalderboplasser, fangstanlegg, jernvinneanlegg, kullmiler, høyløer, seteranlegg, beiteområder og slåtteområder med stort mangfold av plantearter. Du kan lese mer om verdiene i området i "Områdeplan for Seterdalene i Budalen" vedlagt til høyre under dokumenter.

Setringen har vært drevet siden 1600-tallet og 12 brukere driver fortsatt seterdrift med melkeproduksjon. 40 andre brukere har sau og storfe, med ungdyr og kalver, på beite i utmarka.

Mange av seterbygningene er fra 1700-tallet. Området er artsrikt og flere sjeldne plantearter viser hvor de gamle slått- og beitemarkene lå.

Tradisjonen med utmarksslått har levd lenge i Budal, og holdes i hevd i noen områder. Skjøtselsplan for Blåora er vedlagt under dokumenter til høyre. Andre tidligere slåtteområder brukes i dag som beite.

Storbekkøya museumsseter formidler lokal seterkultur og historie. Pilegrimsleden går gjennom området.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.