Region samling på Ørland for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag

Årlig arrangerer Statsforvalteren i Trøndelag fagsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag, i samarbeid kommunen i det området der samlingen skal foregå.

I år var samlingen lagt til Ørland som har to utvalgte kulturlandskap.

 

Publisert 26.09.2023

Samlingene er nyttig og verdsatt møtested for kommunene, grunneiere, rettighetshavere og regionale samarbeidspartnere.

Arrangementet gikk over to dager og alle de syv utvalgte kulturlandskapene i Trøndelag var representert, ca 50 deltagere.

Tarva utvalgte kulturlandskap.

Alle hadde sett fram til å bli kjent med øyriket Tarva som har 14 fastboende og tre gårdsbruk i drift.

Det spesielle ved øya er ei svært godt ivaretatt kystlynghei der det har vært kontinuitet beiting og lyngbrenningen, men som har blitt mer systematisk gjennomført de siste 20 årene.

Miljøfaglig utredning har også nettopp gjort ny naturtypekartlegging og utarbeidet skjøtselsplan for utvalgte kulturlandsklap på Tarva. . Generelt vurderes kystlyngheia og naturbeiteområdene å være i godt hevd. Mer om dette kan leses i deres rapport.

Bilde: Bonde Paul Alfred Myhre driver et av tre gårdsbruk på Tarva og har kjøttfe som husdyr. Vestavær, regn og blåst lot deltagerne føle litt på hva det vil si å bo på en værutsatt øy. Foto: Kari Kolle

Tarva har mange arkeologiske spor og var fram til 1880-tallet en del av Austrått gods. Området har også mange ruiner fra krigen etter at tyskerne bygde et stor fort for å overvåke kystlinja langs Fosen. Øya preges derfor av krigshistorie og krigsminner, og flere har blitt tatt i bruk til landbruksformål. En bunkers er til og med integrert som en del av ei hytte!

Bilde: Etter en våt og vindfull tur rundt på Tarva var det godt å trekke inn på gamle Tarva skole der resten av fagsamlingen ble gjennomført. Tarva skole er mye brukt samlingsplass for utvalgte kulturlandskap på Tarva. Grunneiere stod for servering og tilrettelegging av arrangementet. Foto: Eva Dybwad Alstad

 

Austrått utvalgte kulturlandskap og Rusasetvannet

Austrått er herregårdslandskapet dominert av aktivt tradisjonelt jordbruk, med fuglerike åkrer, stort naturmangfold, historisk jaktpark og mange fornminner og krigsminner.

Rusasetvannet er et svært viktig område for fugler. Området er et nasjonalt eksempelområde for reetablering av en liten innsjø som under krigen ble anlagt av tyskerne som et drikkevannmagasin. Etter hvert ble den til god biotop for vannfugler og har en svært viktig funksjon for det

Ramsargodkjente våtmarkssystemet på Ørland og i ytre Fosen. Vannet ble tappet ned på 80-tallet for å forbedre den vassjuke dyrkamarka rundt vannet. Ønsket effekt for dyrkajorda ble ikke oppnådd, men vannet grodde igjen og vannspeilet forsvant. Reetablering ble vedtatt i 2006 og ble ferdigstilt i 2017. Prosjektet er et skoleeksempel på en planprosess og gjennomføring der både landbruksinteresser, naturmangfold, friluftsliv og opplæring ble omforent om en plan og med et resultatet som i dag er nominert som Norges kandidat til europeisk landskapspris 2023.

Lese mer om prosjektet og se videoen Finding Home der Ørland kommune presenterer området og dets historie.

Bilde: Michael Røberg Eklo, SNO, orienterer om metoder for, og årsaker til, restaurering av myr. Foto: Anders Mona

Ny næringsutvikling i utvalgte kulturlandskap

Et av hovedtemaene på årets samling var ny næringsutvikling i utvalgte kulturlandskap. Flere satsinger i Ørland har bidratt til økt oppmerksomhet på ny næringsutvikling. I Austrått utvalgte kulturlandskap er det i løpet av de tre siste årene etablert gårdsutsalg for melkeprodukt med tapping av fersk melk og salg av yoghurt, gårdsutsalg basert på produkter av egne bringebær og en honningprodusent som også driver med fangst og salg av notefanget laks etter gammel tradisjon. I tillegg er et gårdsbakeri under planlegging. Først ut var likevel Inger Murvold og Vidar Hovden Knutsen med Austrått andelsjordbruk i 2016.

 

Bilde: På låven hos Austrått andelsjordbruk og agroturisme. Line Skanke forteller om sine planer for utbygging av et gårdsbakeri i gammellåven på deres gård i nærheten. Foto: Anders Mona


Andelsjordbruket har i dag 50 andelshavere, som består både en hotellrestaurant, en sanitetsforening, en barnehage og privatpersoner, i tillegg at det brukes som en areana for tilrettelag undervisning. De startet tidligere med Agroturisme og leier også ut kårhuset på gården til vennegjenger, familier og andre grupper. De har også 70 vinterfôra sau av rasen Norsk pelssau som pleier kulturlandskapet og der deler av kjøttet går til produksjon av morrpølser. Etter at Austråttlandskapet ble et utvalgt kulturlandskap, har de fått tilskudd herfra til å utrede og planlegge gårdsutsalg og servering i stabburet. Etter at alle nødvendige godkjenningsrunder for oppstart nå er på plass, støttes prosjektet for videre utvikling av Innovasjon Norge.

Bilde: Kristin Floa, fra Leka utvalgte kulturlandskap, lot seg imponere av grønnsakshagen til Austrått andelsjordbruk og agroturisme. Foto: Eva Dybwad Alstad

Kari Kolle har forfattet teksten i denne artikkelen 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.