Leka utvalgte kulturlandskap

Herlaugshaugen Foto: Leka kommune / Leka kommune.

Leka utvalgte kulturlandskap er et jordbrukslandskap nord på Leka, med spennende kulturminner, biologi og geologi. Her produseres gras, korn, melk og kjøtt, og et åpent beitelandskap med storfe og villsau.

Området rommer store kystlyngheier, artsrike slåtteenger, rikmyrer, strandenger og naturbeitemark, mange rødlistede plantearter og fugler, og fuglefredningsområdet vest i Skeisnesset. Blant steinalderboplasser og gravrøyser ruver Herlaugshaugen som juvelen i landskapet. Variert bebyggelse og gardsstruktur fra tidligere tider viser ulike sosiale levekår fra storbonde til husmann, og Leka bygdemuseum inngår i dette.

Her er spennende besøksmål, mange informasjonsposter og et omfattende turveinett, der også Lekas geologi og Trollfjell UNESCO Global Geopark formidles.

Leka kommune har forvaltningsansvaret for Leka utvalgte kulturlandskap.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.