Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier.

Publisert 07.05.2024

Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene.

Kommunene er planmyndighet og forvalter framtidig bruk av landets jordbruksarealer. Mange kommuner rullerer nå kommuneplanenes samfunnsdel, med arealstrategi, og mange skal også rullere kommuneplanens arealdel. Det er avgjørende at alle beslutningstakere i kommunene har god kunnskap om nasjonal og lokal verdi av arealene i kommunen sin.

Jordvernet er kraftig skjerpet gjennom ny nasjonal jordvernstrategi, og ikke minst er jordvernets betydning for norsk matsikkerhet forsterket i lys av endret geopolitisk situasjon.

Tilskuddspotten har økt årlig siden oppstart i 2022. I 2024 ligger kr 1.870.000,- i tilskuddspotten. I 2023 fikk hver kommune som søkte i snitt kr. 100.000,-. Størrelsen på tilskuddsbeløpet kan likevel variere etter antall søknader og om flere kommuner går sammen om å søke. Kommunene må derfor oppgi ønsket beløpet i søknaden.

Mer om tilskuddsordningen finnes her:
Utlysning av midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier - Landbruksdirektoratet

Fristen for å søke er 20. august 2024.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner