Trøndelag får eget matgledekorps

Trøndelag er det neste fylket som får prøve ut ordningen matgledekorps. Målet er å heve kompetanse og bevissthet om betydningen av god mat og måltidsglede for den eldre befolkningen i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2019

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kom til Trøndelag med en ekstra overraskelse i bagasjen. Trøndelag får et eget matgledekorps. De skal hjelpe institusjoner til å bli bedre på måltider og servere god mat til sine beboere. Hun berømmet Trøndelag som er en viktig matregion som har mye kortreist mat. Dette gir fordeler som kan omsette i måltidsglede for eldre i fylket.  

- Det ser ut til å være et stort gap mellom det helsemyndighetene anbefaler og det mattilbudet som mange eldre får, sier fylkeslege Jan Vaage. Derfor er vi glad for at trønderske kommuner nå får ekstra drahjelp i form av et matgledekorps.


Besøk av Matgledekorpset er et tilbud til kommuner som ønsker å ha mat og måltidsglede i fokus. Korpsmedlemmene har bred kompetanse og gir tips, råd og inspirasjon på ulike områder. Fylkesmannen i Trøndelag har ansvar for prosjektet, som starter til høsten. Ordningen med matgledekorps er tidligere prøvd ut i Hedmark og Oppland med gode erfaringer.

Inge Johnsen, Brit Melting og Bjørn Erik Vangen er med i korpset som skal de inspirere til god mat og måltidsglede for eldre.


Stor interesse fra hele fylket


Det er Landbruks- og matdepartementet som har tatt initiativet til inspirasjonsdagene om mat for eldre. Sammen med Fylkesmannen i Trøndelag arrangerte de inspirasjonsdag i Trondheim 28. mai. Over 100 deltakere innenfor helse- og omsorgssektoren, kommuner og politikere deltok på inspirasjonsdagen.
I løpet av dagen ble det gitt råd om ernæring, tips om å gi mer måltidsglede, regjeringens arbeid med matomsorg for eldre, og lokale eksempler om gode mattilbud for eldre.

- Vi bor i en sterk matregion og derfor er det naturlig at den eldre befolkningen skal få ta del i gode smaksopplevelser og måltidsopplevelser selv om de bor i institusjon, sier Tore Bjørkli, landbruksdirektør. 

-God mat og ikke minst gode måltider er grunnlaget for god helse, trivsel og livskvalitet. Og det skal ikke være dårligere når du bor i institusjon, understreker fylkeslege Jan Vaage.

Måltidsglede for barn og eldre

Fylkesmannen i Trøndelag satser på prosjektet «Måltidsglede for barn og unge» gjennom å utvikle en bærekraftig modell for skolemåltid for alle grunnskoleelevene. Men i år skal vi også få kommunene oppmerksom på mat og måltidsglede for den eldre befolkningen.
Stortingsmeldingen «Leve hele livet» har som mål å skape et mer aldersvennlig Norge. Kvalitetsreformen skal finne nye løsninger på utfordringer knyttet til blant annet mat og måltider, aktivitet, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Stinn brakke: Stor interesse fra ansatte i kommunehelsetjenesten, politikere og private da Fylkesmannen i Trøndelag arrangerte inspirasjonsdag

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.