Regionalt miljøtilskudd

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Statsforvalteren  bestemmer tiltakene ut fra det som miljøutfordringer i fylket.

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 


Forskrift for regionale miljøtilskudd for Trøndelag finner du under lenker til høyre på denne siden. 

Søknadsfrist for tilskuddene er 15. oktober med unntak av for tilskudd til drift av beitelag som har søknadsfrist 15. november.

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner samt å øke tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Det er og et mål å redusere bruk av plantevernmidler og å redusere utslipp til luft og avrenning til vann.
Regelverket er laga utfra instruks fra Landbruksdirektoratet om regionale miljøtilskudd for jordbruket og i dialog med avtalepartene i jordbruket og kommunene.

Veileder med foreløpige satser for 2023 ligger til høyre under dokumenter.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.