Klimakonferansen 2024

Dato:
3. september 2024 09:30 - 4. september 2024 15:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Ansatte og politikere i kommunene og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
31. juli 2024 23:59
Foto: Trøndelag fylkeskommune

Fra mål til handling – hvordan får vi opp tempoet i klimaarbeidet? Hvordan ivaretar vi både klima og natur?

Publisert 19.03.2024

Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune inviterer kommunene i Trøndelag til fagkonferanse om klima 3.-4. september på Hotell Scandic Hell i Stjørdal.

Bakgrunn
Kommunene står overfor mange dilemmaer i egen samfunnsutvikling der klimaendringer og tap av natur er blant de store utfordringene. Hvordan skal kommunene klare å ivareta klima og natur i avveiingene med andre samfunnsinteresser, og hvordan kan kommunene jobbe systematisk med dette. Hvordan finne balansen mellom utvikling, behovet for klimaomstilling og ivaretakelse av natur?

Formålet med konferansen
Målet med konferansen er å belyse forventningene til kommunene i arbeidet med klimagassutslipp og klimatilpasning, synliggjøre naturens betydning i dette arbeidet og å presentere verktøy for å håndtere utfordringene. Hva betyr det når vi sier at kommunene skal jobbe systematisk med klimagassutslipp og klimatilpasning? Hvordan gå fra mål til handling?

Konferansen skal gi kommunene praktisk kunnskap og inspirasjon om hvordan de kan jobbe systematisk med klimagassutslipp og klimatilpasning, og naturens rolle i dette arbeidet. Det legges opp til erfaringsutveksling og diskusjon.

Målgruppe
Hovedmålgruppen er både administrasjonen i kommunene, fra saksbehandlere til kommunedirektør, og politikere. Det er ønskelig at alle kommunene deltar, gjerne med to-tre personer. Konferansen er også åpen for andre interesserte (andre etater, interesseorganisasjoner osv).

Vi oppfordrer konferansedeltakere til å reise miløvennlig og til samkjøring der dette er mulig!

Kostnad
Arrangørene dekker konferanseutgifter inntil 2-3 deltakere per kommune. Kommunen må selv dekke reiseutgifter og overnatting.

Dersom det er flere enn 3 deltakere fra hver kommune, betaler disse 1000 kr per person for hele konferansen (inkludert middag på dag 1). Deltakelse for én dag koster 500 kr per person. Kommunen må selv dekke reiseutgifter og overnatting.
For øvrige deltakere er prisen 2000 kr per person for hele konferansen (inkludert 2 dagpakker og middag på dag 1). Deltakelse for én dag koster 1000 kr per person. Reiseutgifter og overnatting dekkes av hver enkelt deltaker.
Deltakere fra frivillige organisasjoner betaler 1000 kr per person for hele konferansen, og 500 kr per person for en dag.

Påmelding er bindende, ved manglende oppmøte vil du bli fakturert for faktiske konferanseutgifter.
Påmeldingen kan gis bort til andre kolleger hvis du blir forhindret i å delta, oppgi dette ved registreringen. Merk! Er du syk og dermed forhindret fra å møte gi oss beskjed for å unngå at du blir fakturert for manglende oppmøte. 

Deltakere er selv ansvarlige for å reservere overnatting. Vi har holdt av et antall rom på Scandic Hell. Rommene holdes av tom. 30. juni og reserveres ved å oppgi bookingkode BMOT030924 (enten via Scandic Hell sine sider eller ved å ringe til hotellet). Eventuell kansellering av bestilte rom etter den 31.07.24 må den enkelte selv betale for.

Foreløpig program er tilgjengelig i menyen til høyre.

 

Kalender

Deltar
Dato:
3. september 2024 09:30 - 4. september 2024 15:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Ansatte og politikere i kommunene og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
31. juli 2024 23:59

Spørsmål angående påmelding?

Ta kontakt med Servicetorget
Telefon: 73199123
E-post: fmtlservicetorgtro@statsforvalteren.no