AR5-feltkurs i Midtre Gauldal

Dato:
29. august 2024 09:30 - 15:30
Sted:
Midtre Gauldal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Midtre Gauldal kommune og NIBIO
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Trøndelag med ansvar for AR5, kart og oppmålingsansvarlige, andre i kommunen med ansvar for kontinuerlig ajourhold av AR5
Jordbrukslandskap på Leinstrand. Foto: Anne Solstad, Statsforvalteren i Trøndelag

Kunnskap om klassifisering av marksalgene i AR5 er grunnleggende for å kunne gjennomføre et godt nok kontinuerlig ajourhold. I samarbeid med NIBIO og kommunen, arrangerer vi feltdag i Midtre Gauldal.

Se mer om program og påmelding nedenfor.

Publisert 12.06.2024

Kommunen er ansvarlig for å gjennomføre de kontinuerlige ajourholdet av AR5 i sin kommune og har gjennom det en viktig del av ansvaret for at kartene med jord- og skogressurser er oppdaterte og etterrettelige. Rett klassifisering av markslag er viktig for å ha et best mulig AR5 som kontrollgrunnlag i tilskuddsforvaltningen. Kunnskap om de ulike markslagene er viktig for at informasjonen skal bli formidlet likt i alle kommuner, uavhengig av hvem som registrerer den.

I løpet av feltdagen gir NIBIO mange gode tips til hva du bør se spesielt etter, og hvordan du bør vurdere og klassifisere.

For å få godt utbytte av dagen bør du ha

Program for feltdagen torsdag 29. august:
Kl. 09.30 – Oppmøte parkeringsplass, Naturbrukssenteret på Støren.
Kl. 12.00 – Lunsj
Kl. 15.00 – Oppsummering
Kl. 15.30 – Avslutning

Påmelding kan gjøres her. Påmeldingsfrist: 5. juli 2024

 

Praktisk info:

  • Fint om de som har kan medbringe jordspyd.
  • Vi er ute hele dagen – klær og sko etter det.
  • Deltagerne dekker egne utgifter. Det blir servert enkel lunsj i felt.

 

 

 

 

Dato:
29. august 2024 09:30 - 15:30
Sted:
Midtre Gauldal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Midtre Gauldal kommune og NIBIO
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Trøndelag med ansvar for AR5, kart og oppmålingsansvarlige, andre i kommunen med ansvar for kontinuerlig ajourhold av AR5