Samling for kommuner og fellingsledere

Dato:
15. april 2024 12.00 - 24. april 2024 12.00
Sted:
15. – 16. april 2024 på Scandic Stiklestad i Verdal OG 23. – 24. april 2024 på Bårdshaug Herregård i Orkanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer, i samarbeid med Verdal og Orkland kommuner
Målgruppe:
Kommuner og skadefellingsledere i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
3. april 2024 23.59

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer, i samarbeid med Verdal og Orkland kommuner, samlinger for kommuner og skadefellingsledere i Trøndelag. 

Publisert 05.03.2024

Målet er å heve kompetansen og bedre samarbeidet på tvers av kommuner og skadefellingslag. Det arrangeres en todagers lunch til lunch samling den 15. – 16. april 2024 på Scandic Stiklestad i Verdal for kommunene i nord og kommunene på Fosen, og en samling 23. – 24. april 2024 på Bårdshaug Herregård i Orkanger for kommunene i sør. Mye av programmet vil være likt, men samlingen på Orkanger vil ha litt mer fokus på skadefelling av ulv, mens samlingen i Verdal vil ha litt mer fokus på skadefelling av bjørn. Kommunene kan selv velge hvilken samling de ønsker å delta på.

Statsforvalteren dekker kostnadene med kost og losji for to personer fra hver kommune, fortrinnsvis en fra administrasjonen og en fellingsleder. Hvis kommunen ønsker å stille med flere enn to personer må kommunen dekke merkostnadene selv, og kommunen vil bli fakturert for kostnadene i ettertid. Kommunene må dekke reisekostnadene selv.
Statsforvalteren dekker kr 1 910,- i godtgjøring pr. dag for fellingslederne i de to dagene samlingen varer. Kommunene må forskuttere og sende refusjonskrav ovenfor Statsforvalteren i etterkant. Søknaden om refusjon av godtgjøringen sendes på skjema for «konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.» i elektronisks søknadssenter (ESS).

Endelig program vil bli ettersendt til påmeldte deltagere. Foreløpig utkast til programposter finner dere på høyre side.

Påmeldingfristen 3. april 2024

Dato:
15. april 2024 12.00 - 24. april 2024 12.00
Sted:
15. – 16. april 2024 på Scandic Stiklestad i Verdal OG 23. – 24. april 2024 på Bårdshaug Herregård i Orkanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer, i samarbeid med Verdal og Orkland kommuner
Målgruppe:
Kommuner og skadefellingsledere i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
3. april 2024 23.59