Studietilbud 2023/2024 i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse og omsorg i Trøndelag

Dato:
7. september 2023 - 16. november 2023
Sted:
NTNU Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Trøndelag, med relevant bachelorgrad. Oppdragsgiveren, Statsforvalteren i Trøndelag, avgjør hvilke av de kvalifiserte søkerne som får plass på studiet.
Påmeldingsfrist:
1. juni 2023 00:00

Statsforvalteren i Trøndelag tilbyr studie i forvaltnings- og helserett, i samarbeid med NTNU. Studiet gir en innføring i juridisk metodelære, samt generell forvaltningsrett, og helserett, og er særlig tilpasset ansatte i den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Publisert 18.04.2023

Dette studietilbudet gir kompetanseheving i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Studiet gir kunnskap om juridisk metode, generell forvaltningsrett, og helserett. Særlig vektlagt er de utfordringer som ligger i god faglig og juridisk skjønnsutøvelse.

Studiet er organisert som et deltidsstudium med fysiske samlinger, samt digital veiledning og oppgaver mellom samlingene.

Studiet skal bidra aktivt til å knytte teori og praksis sammen basert på erfaring fra studentene for å utvikle felles forståelse av problemstillinger og lovfortolkning

Studiet er inndelt i to emner, hver på 7,5 studiepoeng:

MDV6008 Juridisk metode og forvaltningsrett (7,5 sp) undervises høsten 2023. 

To samlinger á to dager ved NTNUs campus i Trondheim. 

Samlingsdatoer:

07 og 08. september
12 og 13. oktober

Digital hjemmeeksamen: 16. november 2023

MDV6009 Helserett (7,5 sp) undervises våren 2024.

Også dette emnet har to samlinger á to dager ved NTNUs campus i Trondheim.
Samlingsdatoer ikke fastsatt ennå. 

Opptakskrav

Relevant Bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning på minst 180sp) innen tjenesteområdene helse- og omsorg og forvaltning. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt.

Studiet er på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag, og er forbeholdt ansatte i helse og omsorgstjenestene i kommunene i Trøndelag. Oppdragsgiver avgjør hvilke av de kvalifiserte søkerne som får plass.

Undervisning, eksamen og pensum

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy


Det forventes at studenter har tilgang på internett og har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy.
  • NTNUs elektroniske læringsplattform, Blackboard, benyttes til kommunikasjon mellom fagmiljøet og studenten, både i forbindelse med beskjeder og oppgaveinnleveringer.
  • Studenten får opprettet egen e-postadresse som skal benyttes under studiet.
  • Eksamen gjennomføres i digitalt eksamenssystem, Inspera.
  • Webinar, veiledning og digitalt gruppearbeid i Zoom eller Teams

Eksamensbeskrivelse

Begge emner har individuell skriftlig hjemmeeksamen. Gjennomføres digitalt via Inspera. Varighet 6 timer.
Krav om minst 80% oppmøte på samlinger for å få gå opp til eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum oppgis før studiestart.

Dato:
7. september 2023 - 16. november 2023
Sted:
NTNU Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Trøndelag, med relevant bachelorgrad. Oppdragsgiveren, Statsforvalteren i Trøndelag, avgjør hvilke av de kvalifiserte søkerne som får plass på studiet.
Påmeldingsfrist:
1. juni 2023 00:00

Kontaktpersoner