Grunnopplæring i kvalifiseringsprogram

Dato:
18. september 2023 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestland
Målgruppe:
Ansatte i NAV

Samarbeid mellom Statsforvalteren i Vestland og Trøndelag om grunnopplæring i kvalifiseringsprogram.

Publisert 12.07.2023

Opplæringen vil ta for seg regelverket for kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad, i tillegg til verktøy for å identifisere og følge opp deltagere i program. Grunnopplæringen er aktuell for de som skal jobbe med kvalifiseringsprogram, og for andre NAV-ansatte som har behov for å vite mer om tjenesten.

Påmeldingsfrist 15. september 2023 12:00

Du finner mer informasjon og melder deg på her via Statsforvalteren i Vestland sin hjemmeside

Dato:
18. september 2023 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestland
Målgruppe:
Ansatte i NAV