Bruker og etat møtes 2023. En felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater

Dato:
19. september 2023 09.00 - 15.30
Sted:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og FFO Trøndelag
Målgruppe:
Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
20. juni 2023 00.00

Tema for konferansen er Levekår og livskvalitet.

Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag, Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag.

 

Publisert 11.05.2023
  1. september 2023 – Levekår og livskvalitet – Møteleder Arne Flaat.

09:00 - 09.30

Registrering m/ kaffe.

09.30 – 09.40

Kunstnerisk innslag v/ Emma Vik

09.40 – 10.00

Åpning ved Annamaria Forsmark, direktør Helse Nord-Trøndelag.

10.00 - 10.45

 Samarbeid og koordinering – for god helse og gode liv v/ Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 12.00

Levekår, livskvalitet og helse v/ Steinar Krokstad, Professor HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

Levekår for funksjonshemmede og kronisk syke – alt har en sammenheng v/Berit Therese Larsen, Interessepolitisk leder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 15.30

Skråblikk på levekår, og betydningen av dette sett fra ett journalistisk ståsted v/Kadafi Zaman, journalist står blant annet bak TV serien – Bak fasaden på TV2

1530

Vel hjem.

Praktisk informasjon:

Link til påmelding her: https://ffo.no/fylkeslag/ffo-trondelag/arrangement/bruker-og-etat-2023/

Bindende påmelding innen 20. juni  2023.  Hvis man melder seg på og ikke møter uten at man melder forfall, blir organisasjonen/etaten/kommunen belastet med et fraværsgebyr på kr. 750,-

 

Spørsmål kan rettes til:

 

FFO Trøndelag ved Kari Frøseth Johansen e-post: kari.froseth.johansen@ffo.no

 

Påmelding

Dato:
19. september 2023 09.00 - 15.30
Sted:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og FFO Trøndelag
Målgruppe:
Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
20. juni 2023 00.00

Kontaktpersoner