Kommunebesøk Malvik kommune

Dato:
23. mars 2023 09.00 - 15.00
Sted:
Malvik
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunens politiske og administrative ledelse
Publisert 14.03.2023
Dato:
23. mars 2023 09.00 - 15.00
Sted:
Malvik
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunens politiske og administrative ledelse