Regional jordvernkonferanse 2022

Dato:
13. desember 2022 09:00 - 16:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Jordvern Trøndelag
Målgruppe:
Folkevalgte som har påvirkning på arealplanleggingen, i tillegg til ansatte i kommunal og regional forvaltning, utbyggere, faglag og organisasjoner.
Foto: Anne Solstad / Statsforvalteren i Trøndelag.

Hvordan skal vi vekte jordvernet opp mot andre samfunnsinteresser. Er tida inne for en ny tankegang?

Publisert 25.10.2022

Svart senker jorden seg? Eller er det håp om andre tider? Velkommen til jordvernkonferanse på Lucia-dagen 13. desember.

Vi ser nærmere på hvilken betydning jordvernet har i dag; med både globale, nasjonale, regionale og lokale briller. Er tida inne for å revurdere allerede avklart arealbruk? Og hvilket handlingsrom har kommunene til å gjøre dette? Vi inviterer spesielt folkevalgte som har påvirkning på arealplanleggingen, i tillegg til ansatte i kommunal og regional forvaltning, utbyggere, faglag og organisasjoner. 

Pris for konferansen er kr. 650,-

Lenke for påmelding: https://www.deltager.no/statsforvalteren/event/regional_jordvernkonferanse_2022_13122022

Her har du mulighet til å se nærmere på presentasjonene.

Dato:
13. desember 2022 09:00 - 16:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Jordvern Trøndelag
Målgruppe:
Folkevalgte som har påvirkning på arealplanleggingen, i tillegg til ansatte i kommunal og regional forvaltning, utbyggere, faglag og organisasjoner.