Sosioøkonomi og barnevernet

Dato:
17. november 2022 09.00 - 12.05
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Primært ansatte i barnevernstjenesten, men andre med interesse for temaet er også velkommen
Påmeldingsfrist:
15. november 2022 23.59

Et webinar om muligheter i samarbeidet mellom NAV og barnevernstjenesten.

Publisert 27.09.2022

Den sosiale ulikheten i Norge er økende. Barn i familier med lav sosioøkonomisk status er overrepresenterte i barnevernstjenesten. Sosioøkonomi handler om både sosiale og økonomiske forhold. Forskning viser at utfordringene som kan følge av å leve med krevende sosioøkonomiske forhold får lite oppmerksomhet i barnevernets arbeid. Ansatte har gjerne kunnskap om konsekvenser av dårlige levekår generelt, men i enkeltsaker iverksettes sjelden tiltak rettet mot sosioøkonomiske forhold. Barnevernstjenestene prioriterer heller tiltak som skal bedre omsorgskompetansen hos foreldre. Denne praksisen er delvis politisk styrt, og sosioøkonomiske forhold har ikke vært omtalt i barnevernets ansvarsområde i nasjonale retningslinjer. Spørsmål om hvilket ansvar barneverntjenesten har til å håndtere sosioøkonomiske forhold, og hvilken rolle Nav har i dette arbeidet blir dermed fremtredende.

Derfor inviterer Statsforvalteren alle i barnevernstjenestene i Trøndelag til et webinar. Vi ønsker å sette dette temaet på dagsorden, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes i samarbeidet mellom barnevernstjenesten og NAV.

Programposter:

Innledning. Sosioøkonomiske utfordringer og oppvekstreformen
Statsforvalteren v/ Marita Ugseth, seksjon barnevern og Hanne Øksnes, seksjon NAV og sosiale tjenester

Sosioøkonomisk ulikhet – hvordan forstår og møter barnevernet familiene? Forskningsresultater.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU v/ Anita Storhaug og Gro Ulset

NAV og Sosialtjenestelovens mulighetsrom i møte med barnefamilier.
Statsforvalteren v/Sabrina Hammer og Petter Olden

Gode eksempler fra samarbeidende praksis mellom barnevernstjenesten og NAV
NAV Malvik v/Eline Myrmo, avdelingsleder arbeid og velferd

NAV Inn-Trøndelag v/ Ingunn Lillemark Susegg, veileder og prosjektmedarbeider SKODD og

Inn-Trøndelag barnevernstjeneste v/ Silje Granhus

Oppsummering og veien videre
Statsforvalteren v/ Marita Ugseth, seksjon barnevern og Hanne Øksnes, seksjon NAV og sosiale tjenester


Lenke til webinaret blir sendt til deg på e-post senest 16. november.

 

Dato:
17. november 2022 09.00 - 12.05
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Primært ansatte i barnevernstjenesten, men andre med interesse for temaet er også velkommen
Påmeldingsfrist:
15. november 2022 23.59