Forvaltning av verneområder - planleggingsmøte

Dato:
29. november 2022 11.00 - 30. november 2022 14.00
Sted:
Ersgaard gårdshotell, 10 min kjøring fra Stjørdal sentrum
Arrangør:
Statsforvalteren og Statens naturoppsyn
Målgruppe:
Kommuner med lokal forvaltning, STFL og SNO
Påmeldingsfrist:
18. november 2022 12.00
Fitjan fuglefredningsområde er under restaurering

Statsforvalteren inviterer til det årlige planleggingsmøtet for skjøtsel, overvåkning, oppsyn og tiltak i 2023 for verneområder i Trøndelag.

Publisert 04.11.2022

Foreløpig program for møtet kan lastes ned i høyre kolonne.

Statsforvaltern dekker utgifter til mat og overnatting fra 29.november til 30.november.

Påmelding sendes til Carina Ulsund på epost: fmtlcul@statsforvalteren.no

Påmeldingen må inneholde info om behov for overnatting og eventuelle allergier.

Velkommen til møte i Stjørdal!

Dato:
29. november 2022 11.00 - 30. november 2022 14.00
Sted:
Ersgaard gårdshotell, 10 min kjøring fra Stjørdal sentrum
Arrangør:
Statsforvalteren og Statens naturoppsyn
Målgruppe:
Kommuner med lokal forvaltning, STFL og SNO
Påmeldingsfrist:
18. november 2022 12.00

Kontaktpersoner

Dokumenter