Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Dato:
14. november 2022 09.00 - 16.00
Sted:
Scandic Hell
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med NAKU
Målgruppe:
Ansatte som jobber med utviklingshemming, overordnet faglig ansvarlig, brukerkontor som fatter vedtak, brukerorganisasjoner og andre med interesse for temaet

Fagdag med tema: Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Dato: 14.november 2022

Sted: Scandic Hell

Program og påmeldingslenke kommer på denne nettsiden i august-22.

Hold av dagen.

Publisert 03.06.2022

Statsforvalteren i samarbeid med NAKU - nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, inviterer til en fagdag som bygger på nasjonal veileder fra 2021:  "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming." Fagdagen inneholder gjennomgang av hovedpunkt i veilederen som handler om mennesker med utviklingshemming.

Praksisen som beskrives og anbefalingene som gis kan imidlertid også anvendes i forhold til andre personer med behov for habilitering, det vil si personer som har, eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.

Det overordnede målet med denne veilederen er å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Formålet er å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.

Dato:
14. november 2022 09.00 - 16.00
Sted:
Scandic Hell
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med NAKU
Målgruppe:
Ansatte som jobber med utviklingshemming, overordnet faglig ansvarlig, brukerkontor som fatter vedtak, brukerorganisasjoner og andre med interesse for temaet

Kontaktpersoner