Kurs i bekjemping av fremmede, skadelige planter

Dato:
3. oktober 2022
Sted:
Skjetlein videregående skole
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Skjetlein videregående skole
Målgruppe:
Fagmøtet er rettet mot kommuner, landbruk, skogbruk, eiendomsforvaltning og hagebruk. Temakveld er rettet mot private hageeiere og andre interesserte.                                            Ansatte og private
Påmeldingsfrist:
29. september 2022 23.59

Lurer du på hvilke planter som er fremmede arter? Trenger du kunnskap om hvilket ansvar du har og hvordan fremmede skadelige planter kan bekjempes? Delta på kurs tilpasset ansatte og private.

Publisert 12.09.2022

Delta på fagmøte på dagtid eller temakveld og lær om det nye regelverket, støtteordninger og ansvar som grunneier. Det blir både teoretisk og praktisk innføring i artsgjenkjenning og bekjemping.

Fram mot 2025 har vi tydelige mål for bekjemping av fremmede skadelige organismer i Trøndelag. Vi prioriterer områder med sårbar og viktig natur, samt tidlig innsats. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning er en felles oppgave. Det betyr at både grunneiere, hageeiere, utbyggere og andre har et ansvar. Statsforvalteren har en koordinerende rolle regionalt.

Kurset arrangeres i samarbeid med Skjetlein videregående skole.
Tid: 3. oktober. Fagmøte 10-14. Temakveld 18-20
Deltakeravgift: Fagmøte kr. 150,-. Temakveld: 50,-

Se detaljert program og påmelding her: https://trondelag.pameldingssystem.no/bekjemping-av-fremmede-skadelige-planter#/program

Dato:
3. oktober 2022
Sted:
Skjetlein videregående skole
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Skjetlein videregående skole
Målgruppe:
Fagmøtet er rettet mot kommuner, landbruk, skogbruk, eiendomsforvaltning og hagebruk. Temakveld er rettet mot private hageeiere og andre interesserte.                                            Ansatte og private
Påmeldingsfrist:
29. september 2022 23.59