Kommunebesøk Steinkjer kommune

Dato:
28. september 2022 10.00 - 14.30
Sted:
Steinkjer
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunens politiske og administrative ledelse
Publisert 01.02.2022
Dato:
28. september 2022 10.00 - 14.30
Sted:
Steinkjer
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunens politiske og administrative ledelse