Tilrettelegging for å bo hjemme: Teknologi og hjelpemidler

Dato:
2. juni 2022 12:00 - 13:30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Eldre, eldreråd, pensjonistforeninger og ansatte i kommunene.

Se opptak fra webinaret: 

Publisert 12.05.2022

Webinar Leve hele livet: Tilrettelegging for å bo hjemme (teknologi og hjelpemidler) - Zoom

Dette webinaret handlet om hva hver enkelt kan gjøre for å mestre å bo hjemme. 

Agenda:  

Trøndelagsløftet: Om velferdsteknologi v/Stine Slørdal, prosjektleder 

Syn – normale aldersforandringer og tilrettelegging for dette v/ Bodil Dalslåen, hjelpemiddelsentralen 

Dato:
2. juni 2022 12:00 - 13:30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Eldre, eldreråd, pensjonistforeninger og ansatte i kommunene.