Tilrettelegging for å bo hjemme: Teknologi og hjelpemidler

Dato:
2. juni 2022 12.00 - 13.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Eldre, eldreråd, pensjonistforeninger og ansatte i kommunene.

Dette webinaret handler om hva hver enkelt kan gjøre for å mestre å bo hjemme.  

Publisert 12.05.2022

Agenda:  

Trøndelagsløftet: Om velferdsteknologi v/Stine Slørdal, prosjektleder 

Syn – normale aldersforandringer og tilrettelegging for dette v/ Bodil Dalslåen, hjelpemiddelsentralen 

 

https://us02web.zoom.us/j/82729795154?pwd=NmdjMk5OQUJKb0hzS0VBUG55UU4zZz09

Dato:
2. juni 2022 12.00 - 13.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Eldre, eldreråd, pensjonistforeninger og ansatte i kommunene.

Kontaktpersoner