Studietilbud 2022/2023 i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse og omsorg i Trøndelag.

Dato:
1. juni 2022 00.00 - 17. november 2022 12.00
Sted:
NTNU Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Trøndelag, med relevant bachelorgrad. Oppdragsgiveren, Statsforvalteren i Trøndelag, avgjør hvilke av de kvalifiserte søkerne som får plass på studiet.
Påmeldingsfrist:
1. juni 2022 00.00

Statsforvalteren i Trøndelag tilbyr studie i forvaltnings- og helserett, i samarbeid med NTNU. Studiet gir en innføring i juridisk metodelære, samt generell forvaltningsrett, og helserett, og er særlig tilpasset ansatte i den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Publisert 03.03.2022

Dette studietilbudet gir kompetanseheving i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Studiet gir kunnskap om juridisk metode, generell forvaltningsrett, og helserett. Særlig vektlagt er de utfordringer som ligger i god faglig og juridisk skjønnsutøvelse.

Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger som gjennomføres fysisk, med mindre andre forhold tilsier at undervisningen må gjennomføres digitalt.

Studiet skal bidra aktivt til å knytte teori og praksis sammen basert på erfaring fra studentene for å utvikle felles forståelse av problemstillinger og lovfortolkning

Studiet er inndelt i to emner, hver på 7,5 studiepoeng: 

MDV6008 Juridisk metode og forvaltningsrett (7,5 sp) undervises høsten 2022. 

To samlinger á to dager ved NTNUs campus i Trondheim, samt veiledning og oppgaver mellom samlingene.

Samlingsdatoer:

07 og 08. september
13 og 14. oktober

Digital hjemmeeksamen: 17. november 2022

MDV6009 Helserett (7,5 sp) undervises våren 2023.

Også dette emnet har to samlinger á to dager ved NTNUs campus i Trondheim. Datoer er ikke fastsatt.

Opptakskrav

Relevant Bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning på minst 180sp) innen tjenesteområdene helse- og omsorg og forvaltning. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt.

Du må laste opp dokumentasjon på din utdanningsbakgrunn. Enten kopi av vitnemål eller lenke delt fra www.vitnemalsportalen.no

Studiet er på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag, og er forbeholdt ansatte i helse og omsorgstjenestene i kommunene i Trøndelag. Oppdragsgiver avgjør hvilke av de kvalifiserte søkerne som får plass. Det er totalt 60 plasser tilgjengelig.

Studiet finansieres av Statsforvalteren i Trøndelag og deltakerne skal ikke betale kursavgift selv.

All informasjon om studiet er tilgjengelig på NTNU sin nettside: Forvaltnings- og helserett, 15 stp. - Kurs - NTNU

Søknadsfrist er 01.06.2022, og søknad lastes opp via nettsiden til NTNU - se lenke vedlagt i høyre marg.

Dato:
1. juni 2022 00.00 - 17. november 2022 12.00
Sted:
NTNU Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Trøndelag, med relevant bachelorgrad. Oppdragsgiveren, Statsforvalteren i Trøndelag, avgjør hvilke av de kvalifiserte søkerne som får plass på studiet.
Påmeldingsfrist:
1. juni 2022 00.00

Kontaktpersoner