Fagsamling - 2. dybdesamling - barneperspektivet i NAV

Dato:
19. mai 2022 09.00 - 12.00
Sted:
Digitalt - Nettmøte i Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Oppvekst- og velferdsavdelingen, seksjon NAV/sosial
Målgruppe:
Veiledere og avdelingsledere i NAV
Påmeldingsfrist:
16. mai 2022 23.59

Tema for fagsamlingen er ungdom i overgang fra barnevern til NAV. 

Publisert 11.04.2022

Ungdom får vanligvis støtte fra foreldre i overgangen til voksenlivet. Ungdom med barnevernserfaring får ofte ikke den samme støtten. Derfor er det viktig at hjelpeapparatet sikrer nødvendig bistand slik at de best mulig kan stå på egne ben. Mange unge med barnevernserfaring klarer seg bra. Likevel viser forskning at på gruppenivå kommer de dårligere ut enn andre på viktige områder som utdanning, inntekt og deltagelse i arbeidslivet (rapport fra Helsetilsynet 2/2020).

Denne samlingen er den andre i 2022 av en kursrekke som vi tilbyr NAV-kontorene om barne- og ungeperspektivet. Formålet med kursrekken er å gi kunnskap som skal bidra til at barn og unge som vokser opp i familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar ettervernstiltak fra barnevernet, får nødvendig hjelp og tjenester fra NAV-kontoret. 

Lenke til retningslinjer for samarbeid mellom barnevernstjenesten og NAV

 

Program
09.00 – 09.05    
Velkommen v/Hanne Øksnes, seksjonsleder NAV/sosiale tjenester, Statsforvalteren i Trøndelag     

09.05 – 09.45    
Kort om barnevernets hjelpetiltak for ungdom v/seksjon barnevern, Statsforvalteren i Trøndelag

Juridiske rammer for NAV sosiale tjenester i arbeidet med ungdom i overgangen fra barnevern til NAV v/jurist Sabrina Hammer, Statsforvalteren i Trøndelag, seksjon NAV/sosiale tjenester

10.00 – 10.45    
Overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet v/Veronica Paulsen, Forsker 1 og forskningsleder, NTNU Samfunnsforskning

11.00 – 11.45    
Prosjekt «Foyer» - Helhetlig oppfølgning for unge i sårbare overganger v/Elin Rindal, avdelingsleder NAV Melhus og Marit Leer, Idrettsveien, Melhus kommune

11.45 – 12.00 
Takk for i dag og informasjon om samlinger om barneperspektivet fremover

Påmelding

  • Alle felt må fylles ut. Når du er påmeldt vil du få en bekreftelse per epost, derfor er det viktig at eposten er helt riktig.
Dato:
19. mai 2022 09.00 - 12.00
Sted:
Digitalt - Nettmøte i Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Oppvekst- og velferdsavdelingen, seksjon NAV/sosial
Målgruppe:
Veiledere og avdelingsledere i NAV
Påmeldingsfrist:
16. mai 2022 23.59