Invitasjon til digital fagsamling – barnekonvensjonen i saksbehandling etter sosialtjenesteloven.

Dato:
6. april 2022 12.00 - 14.30
Sted:
Digitalt via teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, seksjon NAV/sosiale tjenester
Målgruppe:
Avdelingsledere og veiledere sosiale tjenester
Påmeldingsfrist:
4. april 2022 23.59
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Barns beste og barnets rett til å bli hørt i saker om økonomisk stønad.

Publisert 04.03.2022

Alle barn skal sikres en god og trygg oppvekst. FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen) gjelder som norsk lov. Det følger av den norske menneskerettsloven at ved motstrid skal barnekonvensjonen gå foran regler i annen lovgivning. Barnekonvensjonen er en del av norsk lov og skal sikre at avgjørelser, også de de som gjelder voksne, skal være til barnets beste. De sosiale tjenestene som NAV-kontoret gir voksne forsørgere, vil ha betydning for barna.

Formålet med samlingen er å gi kunnskap om hvordan NAV-kontorene i praksis kan ivareta barns beste ved behandling av søknader etter sosialtjenesteloven.

Tema som vi tar opp samlingen er blant annet:

  • Barnets rett til å bli hørt, barnets beste
  • Barneperspektivets relevans i alle avgjørelser etter sosialtjenesteloven der tjenestemottaker har barn - Praktiske eksempler
  • Hvordan anvende prinsippene om barnets beste og barnets rett til å bli hørt i saksbehandlingen - Praktiske eksempler

 Praktisk informasjon

  • Det legges inn pauser underveis
  • E-post med lenke til teams for digital deltagelse blir sendt ut 05. april 2022
  • Her kan du lese om: barnekonvensjonen
Dato:
6. april 2022 12.00 - 14.30
Sted:
Digitalt via teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, seksjon NAV/sosiale tjenester
Målgruppe:
Avdelingsledere og veiledere sosiale tjenester
Påmeldingsfrist:
4. april 2022 23.59