Invitasjon til landhandleri med tema fra jord- og konsesjonsloven

Dato:
2. februar 2022 12.00 - 14.00
Sted:
Webinar-Teamsmøte
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
20. januar 2022 00.00

Vi inviterer ansatte og politikere i kommunene til et teams-møte 2. februar fra kl 12.00 til 14.00. Vi setter to tema fra jord- og konsesjonsloven på dagsorden.

Publisert 06.12.2021

Følgende tema blir tatt opp:

  1. Bruksrasjonalisering og deling etter jordloven. Vi ser at stadig større landbrukseiendommer får fradelt tun for å selge restarealene som tillegg til andre gårdsbruk. Er dette en villet utvikling? Kan vi avslå søknad om deling med bruksrasjonalisering som formål for å ta vare på eiendommens potensiale som selvstendig bruk? Vi ser nærmere på kommunens handlingsrom og illustrerer med noen eksempler fra Trøndelag.

  2. Oppfølging av saker hvor eier ikke vil oppfylle boplikten. Noen kommuner etterlyser en gjennomgang av rutinene for oppfølging av misligholdt boplikt. Vi ser nærmere på reglene i konsesjonsloven.

 

Påmelding til fmtltge@statsforvalteren.no  innen 20.01.2022.  

Dato:
2. februar 2022 12.00 - 14.00
Sted:
Webinar-Teamsmøte
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
20. januar 2022 00.00

Kontaktpersoner