Digital møteplass - Landbruksbasert næringsutvikling

Dato:
4. februar 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Landbruksavdelinga
Målgruppe:
Dere som jobber med landbruksbasert næringsutvikling i kommunene

Statsforvalteren i Trøndelag har arrangert første møte i Digital møteplass for kommunal landbruksforvaltning. 

Tema for møtet: Landbruksplanen som virkemiddel i landbruksbasert næringsutvikling. Se program nedenfor. 

Presentasjoner fra møtet er lagt ut under dokumenter til høyre på siden.

Publisert 25.01.2022

Program for Digital møteplass fredag 4. februar

Tema: Landbruksplanen som virkemiddel i landbruksbasert næringsutvikling

9.00 Velkommen, møteleder Anstein Lyngstad, seksjonsleder jordbruk og mat.

9.05 Hvordan bruke landbruksplanen som virkemiddel i arbeidet med landbruksbasert næringsutvikling? Aud Dagmar Ramdal, rådgiver landbruk, Indre Fosen kommune.

Spørsmål og dialog.

9.35 Orientering om utviklingsprogrammet «Prosessledelse og prosjektdesign i nærings- og bygdeutvikling», Marit Nestande og Siri Bruem, Statsforvalteren.

9.50 Spørsmål og avslutning

 

Tilgang til møtet

Vi sender ut invitasjon til teamsmøte i Outlook til alle saksbehandlere i kommunal landbruksforvaltning. Dere melder dere på ved å godta innkallingen.

Dato:
4. februar 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Landbruksavdelinga
Målgruppe:
Dere som jobber med landbruksbasert næringsutvikling i kommunene