Webinar om rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse

Dato:
18. januar 2022 13.00 - 14.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Helsedirektoratet, FFO m fl
Målgruppe:
Ledere og ansatte i de kommunale helse og omsorgstjenestene, personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende

Helsedirektoratet arrangerer webinar om ivaretakelse av rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres familier under pandemien.

Publisert 14.01.2022

Webinaret skjer tirsdag 18. januar kl 13. Link til webinaret om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser.

Lenke til helsedirektoratet:

Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser under pandemien - Helsedirektoratet

Tid og sted

 • 18. januar 2022 kl. 13:00 - 14:00
 • Se streaming: Linke til webinaret blir lagt 1 time før start
 • Webinaret er gratis og krever ikke påmelding
 • Helsedirektoratet vil publisere opptak i etterkant
 • Tilrettelagt informasjon fra webinaret vil publiseres i etterkant

Program (med forbehold om endringer)

 • Velkommen / statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, HOD
 • Grunnleggende rettigheter / Eli Knøsen, LDO
 • Pasient og brukerperspektivet / Berit Therese Larsen, FFO
 • Pårørendeperspektivet / Anita Vatland, Pårørendealliansen
 • Råd om smittevern i private hjem og råd ved utbrudd / Anita Wang Børseth, FHI
 • Anbefalinger fra Helsedirektoratet / Per-Christian Wandås, Helsedirektoratet

Koronasituasjonen kan være krevende for personer med funksjonsnedsettelser, deres pårørende og for ledere og ansatte som jobber i helse- og omsorgstjenestene. På webinaret vil du få innsikt i hvordan dere kan redusere konsekvensene for denne målgruppen.

Høyere risiko og mer utsatt

Personer med funksjonsnedsettelser og deres familier er en stor og variert gruppe mennesker. Noen har høyere risiko for smitte og alvorlig sykdomsforløp, og noen er mer utsatt for byrdene ved smitteverntiltakene.

Med bakgrunn i kunnskap fra blant annet brukerorganisasjonene har vi erfart at pandemien personer med funksjonsnedsettelse og deres pårørende er blant de gruppene som er særlig hardt rammet av konsekvensene av pandemien.

Pasient- og brukerrettigheter viktig i pandemien

Smitteverntiltak kan gripe inn i grunnleggende rettigheter etter Grunnloven, menneskerettighetene og andre folkerettslige forpliktelser. Det er viktig at ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten har kunnskap om ivaretakelse av disse grunnleggende rettighetene, samt andre pasient- og brukerrettigheter under pandemien.

På den måten kan vi bidra til å redusere konsekvensene av pandemien og sikre at personer med funksjonsnedsettelser får oppfylt sine rettigheter.

Arrangører

Webinaret arrangeres i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Unge funksjonshemmede, Mental Helse, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen for folkehelsen, samt Folkehelseinstituttet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Dato:
18. januar 2022 13.00 - 14.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Helsedirektoratet, FFO m fl
Målgruppe:
Ledere og ansatte i de kommunale helse og omsorgstjenestene, personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende