Informasjon om tilskudd på helse – og omsorgsområdet

Dato:
19. januar 2022 09.00 - 11.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak

Statsforvalteren i Trøndelag, Helse og omsorgsavdelingen inviterer til informasjonsmøte om tilskudd den 19.01. kl.09.00 – 11.30.

Her finner du opptak fra møtet.

Publisert 15.12.2021

Målgruppen for møtet var helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak.

Kl. 09.00 – 09.15: Hvordan må kommunene jobbe for å utvikle innovasjon i helse – og omsorgstjenesten Sigrid Moum Seniorrådgiver statsforvalteren i Trøndelag                                     

Kl. 09.15 – 09.45 Informasjon om tilskudd på rus- og psykisk helse området Ingunn F. Solberg Seniorrådgiver statsforvalteren i Trøndelag

Kl. 09.45 – 09.55 Spørsmål – utveksling av erfaringer

Kl. 10.00 – 10.30 Informasjon om kompetanse- og innovasjonstilskudd Thea H Kveinå/Tone Sund Seniorrådgiver statsforvalteren i Trøndelag

Kl. 10.30 – 10.45 Spørsmål og innspill

Kl. 10.50 – 11.15 Informasjon om andre tilskudd som Lindrende behandling, skjønnstilskudd Tone Flaten/Sigrid Hynne Seniorrådgiver statsforvalteren i Trøndelag

Kl. 11.15 – 11.30 Spørsmål og innspill

Dato:
19. januar 2022 09.00 - 11.30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
helseledere, ansvarlige for tilskuddsforvaltning, innovasjonsansvarlige, fagansvarlige og andre som jobber med områder hvor tilskudd vil være aktuelle stimuleringstiltak