Studietilbud i Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene 2021-2022

Dato:
16. september 2021
Sted:
NTNU Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse-og omsorgstjenestene, med relevant bachelorgrad.
Påmeldingsfrist:
20. juni 2021 00.00

Statsforvalteren i Trøndelag tilbyr studie i forvaltnings- og helserett, i samarbeid med NTNU. Studiet gir innføring i juridisk metodelære, samt generell forvaltningsrett og helserett, og er særlig tilpasset ansatte i den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Publisert 28.05.2021

Målgruppe er ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med relevant bachelorgrad. Studier er godt egnet for ledere og saksbehandlere, eller andre ansatte som trenger innføring i forvaltningsrett og helserett.

Dette studiet gir kompetanseheving i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Studiet gir kunnskap om juridisk metode, generell forvaltningsrett, og helserett. Særlig vektlagt er de utfordringer som ligger i god faglig og juridisk skjønnsutøvelse. 

Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger som gjennomføres fysisk, med mindre andre forhold tilsier at undervisningen må gjennomføres digitalt.

Studiet skal bidra aktivt til å knytte teori og praksis sammen basert på erfaring fra studentene for å utvikle felles forståelse av problemstillinger og lovfortolkning. 

Studiet er inndelt i to emner, hver på 7,5 studiepoeng. 

  • MDV6008 Juridisk metode og forvaltningsrett undervises høsten 2021. To samlinger á to dager ved NTNUs campus i Trondheim, samt veiledning og oppgaver mellom samlingene. Samlingsdatoer: 16 og 17.09, 21 og 22.10. Digital hjemmeeksamen 25.11.2021.
  • MDV6009 Helserett undervises våren 2022. Også dette emnet har to samlinger á to dagerved NTNUs campus Trondheim. Datoer er ikke fastsatt

Kursavgift info: Studiet finansieres av Statsforvalteren i Trøndelag og deltakerne skal ikke betale kursavgift selv. Statsforvalteren står fritt til å prioritere hvem som får tilbud om plass blant søkerne som NTNU har godkjent-

All informasjon om studiet er tilgjengelig på denne nettside: 

www.ntnu.no/videre

Søknadsfrist 20.06.2021 på NTNU sin søknads-side: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv20004

 

Dato:
16. september 2021
Sted:
NTNU Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med NTNU
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse-og omsorgstjenestene, med relevant bachelorgrad.
Påmeldingsfrist:
20. juni 2021 00.00