2021 Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse

Dato:
6. september 2021 - 8. september 2021
Sted:
Skjetlein Grønt Kompetansesenter
Arrangør:
Ruralis, NTNU og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Alle interesserte

Tema: Arbeidsevne, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i landbruket

Publisert 06.04.2021

Det å være sysselsatte i landbruket, enten som selvstendige næringsdrivende eller ansatt, er forbundet med relativt høy risiko for ulykker og yrkesrelatert sykdom og slitasje, sammenlignet med en rekke andre yrker.

Mer forskning, formidling av kunnskap, god utdanning og veiledning av de sysselsatte i landbruket kan forebygge og bedre bønders forutsetning for å produsere mat, bidra til økt sikkerhet og redusere omfanget av yrkesrelatert sykdom og slitasje i landbruket.

Påmelding og mer informasjon om Nordisk fag- og forskningsmøte finner du på Institutt for rural- og samfunnsforskning, Ruralis, sine hjemmesider.

Kontaktperson er Brit Logstein - Forsker ved Ruralis, og leder av Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse. 

brit.logstein@ruralis.no/ Telefon: 99 58 23 86

Dato:
6. september 2021 - 8. september 2021
Sted:
Skjetlein Grønt Kompetansesenter
Arrangør:
Ruralis, NTNU og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Alle interesserte