Regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag 2021

Dato:
19. august 2021 11.00 - 20. august 2021 15.30
Sted:
Oppdal turisthotell og Klevgardan, Oppdal kommune
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Områderepresentanter fra utvalgte kulturlandskap i Trøndelag, kommunal landbruksforvaltning i berørte kommuner, regionale og nasjonale forvaltningsorgan med ansvar for utvalgte kulturlandskap.
Påmeldingsfrist:
5. august 2021 23.00
Klevgardan Foto: Bjørn Rangbru
Klevgardan Foto: Bjørn Rangbru

Årets regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag er lagt til Oppdal. 

Publisert 18.05.2021

Områderepresentanter fra utvalgte kulturlandskap i Trøndelag, kommunal landbruksforvaltning i berørte kommuner, samt regionale og nasjonale forvaltningsorgan med ansvar for utvalgte kulturlandskap er velkommen!

Program

Det blir flere spennende faginnlegg under samlinga, blant annet vil Solfrid Helen Lien Langmo fra Biofokus og John Bjarne Jordal fra Miljøfaglig utredning snakke om om skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark, og Frode Ødegaard om insekter i kulturlandskapet. 

Det blir også befaring til Klevgardan begge dagene der vi blant annet får møte grunneiere og lokale håndtverkere som jobber med å ta vare på de gamle bygningene i Klevgardan. 

Program ligger vedlagt til høyre på siden. 

Praktiske opplysninger:

Kostnader: Kost og losji dekkes av UKL-midler avsatt regionalt til denne samlingen.

Det er ingen deltageravgift men de ulike områdene dekker reiseutgifter til og fra samlinga med egne prosessmidler (UKL). Vi ønsker at alle UKL-områder i Trøndelag deltar med 3-4 grunneierrepresentanter, samt at kommunal landbruksforvaltning er representert.

Overnatting på Oppdal Turisthotell https://oppdalturisthotell.com/no/ 

Vi har satt av 40 enkeltrom samt møtelokaler til samlinga på Oppdal turisthotell. Par som ønsker dobbelt rom må melde fra om dette ved påmelding.

Transport under samlinga: Av hensyn til korona har vi foreløpig planlagt at vi bruker privatbiler til og fra Klevgardan – Oppdal Turisthotell.

Påmelding

Deltar
Ønsker du overnatting på Oppdal Turisthotell
Representerer
Område
Dato:
19. august 2021 11.00 - 20. august 2021 15.30
Sted:
Oppdal turisthotell og Klevgardan, Oppdal kommune
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Områderepresentanter fra utvalgte kulturlandskap i Trøndelag, kommunal landbruksforvaltning i berørte kommuner, regionale og nasjonale forvaltningsorgan med ansvar for utvalgte kulturlandskap.
Påmeldingsfrist:
5. august 2021 23.00

Kontaktpersoner

Dokumenter