Inspirasjonstreff Markedshage Trøndelag

Dato:
12. august 2021 16.30 - 21.00
Sted:
Oppmøte Voll gård, Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
De som ønsker å starte med grønt-produksjon til et lokalt marked
Påmeldingsfrist:
10. august 2021 23.55

Dette er en invitasjon til deg som ønsker å starte med grønt-produksjon til et lokalt marked, på en effektiv og klimavennlig måte. Her vil vi inspirere til dyrking etter Markedshage-modellen og til drift av andelslandbruk.

Publisert 29.06.2021

Hva er en markedshage:
En markedshage produserer et allsidig utvalg av grønnsaker til et lokalt marked. God arbeidsflyt, god planlegging og enkle redskaper og verktøy er viktige faktorer for lønnsomheten i produksjonen. Metoden vil stimulere jordlivet og derigjennom bygge opp en god jordstruktur med høyt karboninnhold. Dette kan gi deg ny kunnskap og kompetanse på matproduksjon!

Det er en påmeldingsavgift på kr. 200,-

PROGRAM:
Kl 16.30 Voll gård og Urban dyrking ved gartner Eivind Gullvik Frøiland

Vandring i grønnsakshagen. Gode råd ved Eivind Gullvåg Frøiland og Olaug Bach, Norsk landbruksrådgiving Trøndelag

Erfaringer med oppstart av markedshage og erfaringer med etablering og salgskanaler ved tidligere kursdeltagere

Informasjon om inkubatorkurset Markedshage Trøndelag som starter høsten 2021, ved Statsforvalteren

Enkel servering

Ca kl 18.45 drar vi videre til Medalhus Øvre. Der vil gårdbruker Astrid Sæther dele av sine erfaringer  om drift av Medalhus andelslandbruk

Påmelding:

Kjører du egen bil?
Dato:
12. august 2021 16.30 - 21.00
Sted:
Oppmøte Voll gård, Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
De som ønsker å starte med grønt-produksjon til et lokalt marked
Påmeldingsfrist:
10. august 2021 23.55