Fellessensurmøte videregående skole

Dato:
16. juni 2021 - 18. juni 2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Sensorer oppnevnt av Statsforvalteren i Trøndelag

Utfyllende informasjon om sentralt gitt skriftlig eksamen i videregående skole finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Publisert 22.03.2021
Dato:
16. juni 2021 - 18. juni 2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Sensorer oppnevnt av Statsforvalteren i Trøndelag