Faglig forum: Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (Bufdir)

Dato:
4. mai 2021 08.30 - 09.30
Sted:
Zoom
Arrangør:
Møre og Romsdal Fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, UDI regionkontor Midt, Bufetat region Midt, Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Statsforvalteren i Trøndelag, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, RVTS Midt
Målgruppe:
.

Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Midt-Norge inviterer til faglig forum om og med det nasjonale Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (Bufdir).

Publisert 22.04.2021
 

Tirsdag 4. mai 2021 klokka  0830 – 0930 på zoom (lenke får du etter påmelding)

    Link til info, påmelding og program

Ev. spørsmål om arrangementet kan rettes til Marie Brøske Söderström (RVTS)

Dato:
4. mai 2021 08.30 - 09.30
Sted:
Zoom
Arrangør:
Møre og Romsdal Fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, UDI regionkontor Midt, Bufetat region Midt, Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Statsforvalteren i Trøndelag, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, RVTS Midt
Målgruppe:
.

Kontaktpersoner